Group News

EU Projekt - Povećanje međunarodne konkurentnosti društva PBM d.o.o. odlaskom na sajmove

ZAJEDNO DO FONDOVA EU ! PBM najveći dio svojih prihoda ostvaruje na međunarodnim tržištima. U cilju povećanja konkurentnosti na postojećim tržištima i širenja na nova tržišta, PBM intenzivno sudjeluje na međunarodnim sajmovima i B2B susretima. Sredstva iz ovog EU projekta se koriste za financiranje tih troškova.

Projektom internacionalizacije poslovanja tvrtka PBM d.o.o. će sudjelovati na brojnim B2B susretima i međunarodnim sajmovima s ciljem jačanja pozicije na postojećim i širenja na nova tržišta. Cilj projekta usmjeren je ka jačanju inozemne tržišne pozicije povećanjem poslovne suradnje s inozemnim partnerima te povećanju izvoza na međunarodnom tržištu. Dugoročni cilj tvrtke je daljnji rast i razvoj na inozemnim tržištima te povećanje prihoda gdje izravnu korist ima tvrtka, postojeći i novi djelatnici za kojima se javila potreba za servisne djelatnosti te lokalna zajednica. Projekt će rezultirati dugoročnim povećanjem inozemnih prihoda i ukupnih prihoda te većim brojem partnera i novim zapošljavanjem.

Projekt financira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. te kroz Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova- Faza 2“. Ugovor je potpisan s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta te s Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije.

 

Razdoblje provedbe projekta je od 12.05.2020. do 31.12.2022, a ukupna ugovorena vrijednost projekta je 36.958,77 €, od čega su dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od 26.407,16 €.

 

Kontakt osoba za informacije o projektima: Hana Tudor, hana.tudor@pbm.hr

Projekt sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Dodatne informacije o EU fondovima i natječajima možete pronaći na stranici www.strukturnifondovi.hr i https://razvoj.gov.hr/

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost tvrtke Popravak brodskih motora d.o.o.

GROUP NEWS
24/7
Urgent
Support
24/7
URGENT
SUPPORT