Преоборудвания

Морската и индустриалната техника може да работи десетилетия, ако се поддържа правилно и редовно. Единственото нещо, което се влошава с течение на времето е контролът. Добра практика е подновяване на системата за управление на всеки 10 до 15 години. Новите решения за управление предлагат по-добър и по-надежден контрол, отдалечен мониторинг/контрол и по-лесно използване.

Woodward предлага широка гама нови технологии за системи за управление. Смяната на хидромеханичния регулатор с друг от по-ново поколение има много предимства, включително подобрена надеждност, по-бърза реакция, по-лесна настройка и по-ниски разходи за поддръжка.

В индустриалната сфера може да се приложи същата философия. Днес целият промишлен процес може да бъде контролиран от контролната зала. Реконструкцията на парна турбина с електронните устройства на Woodward осигурява по-гъвкав контрол и по-лесна употреба. Тези устройства, свързани към SCADA, ви позволяват да наблюдавате работата на цялата машина от едно място.

За повече информация, моля, разгледайте Woodward брошурите и / или се свържете директно с нас.