Основен ремонт на системата за дистанционно управление.

Да го наречем система за дистанционно управление или система за маневриране? Има ли наистина значение? Факт е, че тази система контролира главният ви двигател. И е от съществено значение системата за дистанционно управление да работи безупречно.

За да я използвате по този начин, поддържането трябва да се извършва редовно. Производителите на двигатели предлагат контролния въздух да се подържа сух и чист, както и да се ремонтират всички пневматични клапани на всеки две години.

Специалистите от PBM могат да ремонтират цялата пневматична система за дистанционно управление. Всички пневматични клапани се ремонтират с помощта на оригинални резервни части, тествани и регулирани един по един. След като системата бъде повторно сглобена, се извършва симулацията й до удовлетворението на екипажа. При поискване могат да се проведат и ходови изпитания. Пневматичните клапани обикновено се ремонтират директно на кораба.

Пневматичните клапани могат да бъдат заменени и с клапани от наличните в обменната база на PBM, което значително намалява времето за обслужване.