Дългосрочен договор

Можете да разчитате на инженерите на PBM за всякакви въпроси, свързани с вашия двигател. PBM съхранява всички записи на услугите, предоставяни на корабите. Всички услуги, извършвани на вашите двигатели, са запазени в базата данни на PBM. Ако сте редовен клиент, може да Ви се предложи дългосрочен договор. След това PBM ще следва вашия график за поддръжка, ще ви даде съвети и всички необходими услуги, за безпроблемна работа на двигателите Ви. Можем също да направим всички подготвителни работи за сух док, организиране на сервизни инженери, поръчване на необходимите резервни части, изготвяне на сервизен доклад за класификационните дружества, разкриване на особености и съвети пред екипажа за по-добро използване на морската техника.

Дългосрочните договорни услуги се предлагат в цял свят. PBM може да следва вашите плавателни съдове, където и да се намират. PBM може да предоставя насоки по електронната поща за решаване на неотложни проблеми. Не е необходимо всеки път сервизен инженер да се качва на плавателния съд. PBM предлага както пълен, така и частичен план за обслужване. Ако изберете регулатори, PBM ще се снабди с регулаторите и резервни части, подходящи за вашите двигатели в склада. Това осигурява по-бърз отговор на нуждите на клиентите, намалявайки времето за доставка само до времето, необходимо за достигане до плавателния съд.