Ремонт на двигатели

Ако кажем, че инженерите от сервиза на PBM могат да поправят всичко, свързано с двигателите, може да е малко преувеличено, но не далеч от истината. Всички инженери в сервиза на PBM са специалисти с богат опит, който не се ограничава само до един тип двигатели. Много от тях са в състояние да се справят с всеки проблем или задача, свързана с регулаторите, горивните рейки, ремонт на горивни помпи, настройка на момента на впръскване, подмяна и проверка на лагерите, измерване на деформации и др.

Ремонт на спомагателните двигатели в морето по време на ход също е в портфолиото на PBM.

Шлайфането на коляновия вал на място изисква специално обучение и опит. Ремонта на основната система за дистанционно управление на двигателя изисква прецизност, умения за решаване на проблеми, специални инструменти и опит. И PBM разполага с висококвалифициран персонал, който да отговори на тези специални нужди.

Когато техник на PBM постави регулатора на неговото място в двигателя, се извършват няколко проверки и настройки. Сервизните инженери могат да контролират и други екипи, извършващи ремонт на двигателя. Независимо дали са членове на екипажа или работници на кораборемонтния завод, които са обвързани с ремонта в сухия док, ръководителят на PBM ще инспектира цялата извършена работа и ще докладва всички констатации в окончателния доклад, придружени с снимки, измервания и коментари.

Екипът на PBM е в постоянен готовност за незабавна реакция в момент на нужда и са готови да летят във всеки момент на известие до която и да е дестинация в света.

В допълнение към регулаторите, частите и устройствата за пневматичната система на главен двигател, PBM непрекъснато поддържа запас от 12 мотовилки за MAN B & W 23 / 30H, за да предоставя услуги на базата на обмен.