Шлайфане на колянов вал на място

Когато шийките на мотовилките са извън нормалните измерени стойности, трябва да бъдат поправени, за да може двигателя да работи. За да стане тази лоша ситуация още по-лоша, вие нямате време да разглобите целия двигател, за да извадите коляновия вал за коригиране на шийките. Решението е шлайфане на място - процесът на коригиране на шийките през капаците на двигателя, което определено спестява време.

Тази спецализирана технология е ключът към успеха. Кутията с тези специални инструменти за шлайфане е достатъчно лека, за да се носи на борда и самолета и достатъчно мощна, за да се шлайфат и полират пукнатини и дефекти по шийките.

Използвайки професионални занаятчийски умения и чувствителни измервателни прибори, специалистите на PBM постигат изключителен завършек с гарантирани отклонения в рамките на спецификациите на производителя.

PBM екипът за ремонт на място е в постоянна готовност за незабавна реакция и са готови да летят във всеки момент при необходимост до която и да е дестинация в света.

Където и да се случи повредата на коляновия вал създава логистични и търговски проблеми. PBM осигурява напълно подготвени и доказани съоръжения, които връщат корабите отново в експлоатация, като скъпите периоди на престой се свеждат до абсолютен минимум.